Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2024 w terminie Głównym
Terminy egzaminów pisemnych dla abiturientów LVI LO,
absolwentów LVI LO i absolwentów skierowanych
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Egzaminy pisemne:

Data egzaminu

Przedmiot-poziom

Formuła

Godzina

07.05.2024 r.

Język polski-podstawowy

E,M

09:00

08.05.2024 r.

Matematyka – podstawowy

E,M

09:00

09.05.2024 r.

Język angielski – podstawowy

E,M

09:00

09.05.2024 r.

Język hiszpański-podstawowy

M

14:00

09.05.2024 r.

Język niemiecki- podstawowy

M

14:00

09.05.2024 r.

Język rosyjski-podstawowy

M

14:00

10.05.2024 r.

Wiedza o społeczeństwie-rozszerzony

E,M

09:00

13.05.2024 r.

Język angielski- rozszerzony

E,M

09:00

13.05.2024 r.

Filozofia-rozszerzony

M

14:00

14.05.2024 r.

Biologia-rozszerzony

E,M

09:00

14.05.2024 r.

Język rosyjski-rozszerzony

E,M

14:00

15.05.2024 r.

Matematyka-rozszerzony

M

09:00

15.05.2024 r.

Język francuski- rozszerzony

M

14:00

16.05.2024 r.

Chemia-poziom rozszerzony

E,M

09:00

17.05.2024 r.

Geografia-poziom rozszerzony

E,M

09:00

20.05.2024 r.

Język polski -poziom rozszerzony

E,M

09:00

21.05.2024 r.

Historia-poziom rozszerzony

M

09:00

22.05.2024 r.

Informatyka-poziom rozszerzony

M

09:00

22.05.2024 r.

Historia sztuki-rozszerzony

M

14:00

23.05.2024 r.

Fizyka-poziom rozszerzony

M

09:00

 

Terminy egzaminów ustnych dla abiturientów, absolwentów LVI LO
i absolwentów skierowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

– egzamin ustny –

 (Terminy imienne dostępne w sekretariacie szkoły)

Data egzaminu

Godzina

Przedmiot

Formuła

14.05.2024 r.

09:00-15:00

Język polski

M

16.05.2024 r.

09:00-13:30

Język polski

M

17.05.2024 r.

09:00-14:00

Język polski

M

20.05.2024 r.

09:00-14:30

Język polski

M,E

21.05.2024 r.

09:00-14:30

Język polski

M

24.05.2024 r.

09:00-15:30

Język polski

M

14.05.2024 r.

09:00-14:00

Język angielski

M

15.05.2024 r.

09:00-14:00

Język angielski

M

16.05.2024 r.

09:00-11:30

Język angielski

M

17.05.2024 r.

09:00-15:00

Język angielski

M,E

20.05.2024 r.

09:00-14:00

Język angielski

M

22.05.2024 r.

09:00-14:00

Język angielski

M

22.05.2024 r.

14:00-14:50

Język rosyjski

M

23.05.2024 r.

14:00-14:30

Język niemiecki

M