KLASA IIA (mat, fiz/inf)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

(pełna nazwa)

Zakres nauczania

(podstawowy i/lub rozszerzony)

Autor/ autorzy podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia wydany przez MEN

Materiały edukacyjne
dla uczniów / uwagi

Język polski

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum. Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum.

podstawowy
i rozszerzony

Dorota Dąbrowska, Beata
Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz
Zieliński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

1022/3/2020

część 1

 

1022/4/2020

część
2

 

Język angielski

SERIA IMPULSE

ZAKUP
MATERIAŁÓW PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

rozszerzony

Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny

Macmillan

——————–

Podręcznik
wraz

z ćwiczeniami

Język hiszpański

Descubre 2.

Curso de español

podstawowy

Małgorzata Spychała-
– Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta
Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

DRACO

996/2/2019

Descubre 2 – zeszyt ćwiczeń, autorzy: Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López,
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Język niemiecki

Mega! 2. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników

podstawowy

Claudia Brass, Dagmar Glück

Klett

1174/2/2024

Mega! 2.
Zeszyt ćwiczeń

Biologia

Biologia na czasie 2
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres
podstawowy.

podstawowy

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek,
Dawid Kaczmarek,
Jacek Pawłowski

Nowa
Era

1006/2/2020

 

Chemia

kontynuacja z klasy pierwszej

To jest chemia. Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy.

podstawowy

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa
Era

994/1/2019

 

Fizyka

Odkryć Fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum .

Zakres podstawowy

podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa
Era

1001/2/2020

 

Fizyka

Zrozumieć fizykę 2.
Podręcznik do fizyki dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony

rozszerzony

Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa
Era

1002/2/2020

Zrozumieć fizykę 2.
Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.
Zakres rozszerzony.

Autor: Bogdan Mendel,
Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Historia

Historia – liceum i
technikum – zakres podstawowy, nowa edycja, klasa 2

podstawowy

Jarosław Czubaty

WSIP

1147/2/2023

 

Historia
i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy. Część 2

podstawowy

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski,
Witold Pelczar, Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński,

WSIP

1155/2/2023

 

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 2

podstawowy

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1193/2/2024

Krok
w biznes i zarządzanie 2

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych autorzy: Aneta Depczyńska,
Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

Geografia

Oblicza
geografii 2.
Edycja
2024 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann,
Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era, autor: Katarzyna Maciążek

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Informatyka

Informatyka 2. Linia I.

Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Liceum i technikum

podstawowy

Wojciech Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

 

Informatyka

Informatyka
2.
Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

rozszerzony

Sławomir Sidor,
Wojciech Hermanowski

OPERON

1048/2/2020

Podręcznik nieobowiązkowy

Matematyka

Matematyka i przykłady jej
zastosowań
kl. 2.
Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Edycja 2024

podstawowy

I
rozszerzony

Alicja Cewe, Małgorzata
Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

Wydawnictwo
Podkowa

1068/2/2020

 

Religia

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Etyka

(podręcznik 4-letni)

Etyka

podstawowy

Paweł Kołodziński,
Jakub Kapiszewski

OPERON

1045/2019

 

Elementy programowania

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

podstawowy

Rafał Lisowski

———————

————————

 

Wychowanie do życia
w rodzinie

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Piotr Jusiak

———————

————————

 

 

 

KLASA IIB (biol, chem)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

(pełna nazwa)

Zakres nauczania

(podstawowy i/lub rozszerzony)

Autor/ autorzy podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia wydany przez MEN

Materiały edukacyjne
dla uczniów / uwagi

Język polski

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum. Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum.

podstawowy
i rozszerzony

Dorota Dąbrowska, Beata
Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz
Zieliński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

1022/3/2020

część 1

 

1022/4/2020

część
2

 

Język angielski

SERIA IMPULSE

ZAKUP
MATERIAŁÓW PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

rozszerzony

Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny

Macmillan

——————–

Podręcznik
wraz

z ćwiczeniami

Język hiszpański

Descubre 2.

Curso de español

podstawowy

Małgorzata Spychała-
– Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta
Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

DRACO

996/2/2019

Descubre 2 – zeszyt ćwiczeń, autorzy: Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López,
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Język niemiecki

Mega! 2. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników

podstawowy

Claudia Brass, Dagmar Glück

Klett

1174/2/2024

Mega! 2.
Zeszyt ćwiczeń

Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony

rozszerzony

Marek Guzik,
Ryszard Kozik,
Władysław Zamachowski

Nowa
Era

1010/2/2020

Maturalne karty pracy

Chemia

kontynuacja z klasy pierwszej

To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

rozszerzony

Maria Litwin, Szarota
Styka-Wlazło,
Joanna Szymońska

Nowa
Era

991/1/2019

 

Fizyka

Odkryć Fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla
liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa
Era

1001/2/2020

 

Historia

Historia – liceum i
technikum – zakres podstawowy, nowa edycja, klasa 2

podstawowy

Jarosław Czubaty

WSIP

1147/2/2023

 

Historia
i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy. Część 2

podstawowy

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski,
Witold Pelczar, Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński,

WSIP

1155/2/2023

 

Geografia

Oblicza
geografii 2.
Edycja
2024 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann,
Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era, autor: Katarzyna Maciążek

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Informatyka

Informatyka 2. Linia I.

Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Liceum i technikum

podstawowy

Wojciech Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

 

Matematyka

MATeMAtyka 2. EDYCJA 2024.

Podręcznik do matematyki
dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska,
Grzegorz Janocha,
Dorota Ponczek,

Nowa Era

971/2/2020

 

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 2

podstawowy

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1193/2/2024

Krok
w biznes i zarządzanie 2

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych autorzy: Aneta Depczyńska,
Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

Religia

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Etyka

(podręcznik 4-letni)

Etyka

podstawowy

Paweł Kołodziński,
Jakub Kapiszewski

OPERON

1045/2019

 

Elementy rehabilitacji

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

rozszerzony

Eliasz Mosiński

———————

————————

 

Wychowanie do życia
w rodzinie

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Piotr Jusiak

———————

————————

 

 

 

KLASA IIC (mat, geo)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

(pełna nazwa)

Zakres nauczania

(podstawowy i/lub rozszerzony)

Autor/ autorzy podręcznika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia wydany przez MEN

Materiały edukacyjne
dla uczniów / uwagi

Język polski

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum. Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum.

podstawowy
i rozszerzony

Dorota Dąbrowska, Beata
Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz
Zieliński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

1022/3/2020

część 1

 

1022/4/2020

część
2

 

Język angielski

SERIA IMPULSE

ZAKUP
MATERIAŁÓW PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

rozszerzony

Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny

Macmillan

——————–

Podręcznik
wraz

z ćwiczeniami

Język hiszpański

Descubre 2.

Curso de español

podstawowy

Małgorzata Spychała-
– Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta
Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

DRACO

996/2/2019

Descubre 2 – zeszyt ćwiczeń, autorzy: Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López,
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Język niemiecki

Mega! 2. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników

podstawowy

Claudia Brass, Dagmar Glück

Klett

1174/2/2024

Mega! 2.
Zeszyt ćwiczeń

Biologia

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres
podstawowy.

podstawowy

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek,
Dawid Kaczmarek,
Jacek Pawłowski

Nowa
Era

1006/2/2020

 

Chemia

kontynuacja z klasy pierwszej

To jest chemia . Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy.

podstawowy

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa
Era

994/1/2019

 

Fizyka

Odkryć Fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum .

Zakres podstawowy

podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa
Era

1001/2/2020

 

Historia

Historia – liceum i
technikum – zakres podstawowy, nowa edycja, klasa 2

podstawowy

Jarosław Czubaty

WSIP

1147/2/2023

 

Historia
i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy. Część 2

podstawowy

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski,
Witold Pelczar, Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński,

WSIP

1155/2/2023

 

Geografia

Oblicza
geografii 2.
Edycja
2024 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann,
Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era, autor: Katarzyna Maciążek

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Geografia

Oblicza
geografii 2.
Edycja
2024 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

rozszerzony

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

Nowa Era

973/2/2020

Oblicza
geografii 2.
Maturalne karty
pracy
dla liceum
ogólnokształcącego
i technikum, zakres rozszerzony,
Nowa Era, autorzy: Violetta Feliniak, Ewa Jaworska, Bogusława Marczewska,
Sebastian Ropel

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Informatyka

Informatyka 2. Linia I.

Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Liceum i technikum

podstawowy

Wojciech Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

 

Matematyka

Matematyka i przykłady jej
zastosowań
kl. 2.
Zakres podstawowy
i rozszerzony. Edycja 2024

podstawowy

I
rozszerzony

Alicja Cewe, Małgorzata
Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

Wydawnictwo
Podkowa

1068/2/2020

 

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 2

podstawowy

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1193/2/2024

Krok
w biznes i zarządzanie 2

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych autorzy: Aneta Depczyńska,
Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

Religia

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Etyka

(podręcznik 4-letni)

Etyka

podstawowy

Paweł Kołodziński,
Jakub Kapiszewski

OPERON

1045/2019

 

Elementy prawa

Elementy
prawa. Wydanie III.

podstawowy

Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo Ekonomik

52/2015

Elementy prawa – ćwiczenia

Autor
Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo
Ekonomik

Wychowanie do życia
w rodzinie

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Piotr Jusiak

———————

————————

 

 

 

KLASA IID (pol, hist)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

(pełna nazwa)

Zakres nauczania

(podstawowy i/lub rozszerzony)

Autor/ autorzy podręcznnika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia wydany przez MEN

Materiały edukacyjne
dla uczniów / uwagi

Język polski

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum. Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum.

podstawowy
i rozszerzony

Dorota Dąbrowska, Beata
Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz
Zieliński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

1022/3/2020

część 1

 

1022/4/2020

część
2

 

Język angielski

SERIA IMPULSE

ZAKUP
MATERIAŁÓW PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

rozszerzony

Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny

Macmillan

——————–

Podręcznik
wraz

z ćwiczeniami

Język hiszpański

Descubre 2.

Curso de español

podstawowy

Małgorzata Spychała-
– Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta
Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

DRACO

996/2/2019

Descubre 2 – zeszyt ćwiczeń, autorzy: Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López,
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Język niemiecki

Mega! 2. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników

podstawowy

Claudia Brass, Dagmar Glück

Klett

1174/2/2024

Mega! 2.
Zeszyt ćwiczeń

Biologia

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres
podstawowy.

podstawowy

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek,
Dawid Kaczmarek,
Jacek Pawłowski

Nowa
Era

1006/2/2020

 

Chemia

kontynuacja z klasy pierwszej

To jest chemia . Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy.

podstawowy

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa
Era

994/1/2019

 

Fizyka

Odkryć Fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum .

Zakres podstawowy

podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa
Era

1001/2/2020

 

Historia

Historia – liceum i
technikum – zakres rozszerzony, nowa edycja, klasa 2

rozszerzony

Jolanta Choińska-Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna
Zielińska

WSIP

1146/2/2023

 

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy. Część 2

podstawowy

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski,
Witold Pelczar, Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński,

WSIP

1155/2/2023

 

Geografia

Oblicza geografii 2. Edycja 2024 Podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann,
Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era, autor: Katarzyna Maciążek

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Informatyka

Informatyka 2. Linia I.

Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Liceum i technikum

podstawowy

Wojciech Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

 

Matematyka

MATeMAtyka 2. EDYCJA 2024.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres podstawowy

podstawowy

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha,
Dorota Ponczek,
Jolanta Wesołowska

Nowa
Era

971/2/2020

 

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 2

podstawowy

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1193/2/2024

Krok
w biznes i zarządzanie 2

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych autorzy: Aneta Depczyńska,
Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

Religia

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Etyka

(podręcznik 4-letni)

Etyka

podstawowy

Paweł Kołodziński,
Jakub Kapiszewski

OPERON

1045/2019

 

Edukacja medialna
i teatralna

Materiały własne
opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Wychowanie do życia
w rodzinie

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Piotr Jusiak

———————

————————

 

 

 

KLAS IIE (pol, wos)

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

(pełna nazwa)

Zakres nauczania

(podstawowy i/lub rozszerzony)

Autor/ autorzy podręcznnika

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia wydany przez MEN

Materiały edukacyjne
dla uczniów / uwagi

Język polski

Język polski 2 (cz. 1). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum. Język polski 2 (cz. 2). Sztuka wyrazu.
Podręcznik dla liceum i technikum.

podstawowy
i rozszerzony

Dorota Dąbrowska, Beata
Kapela-Bagińska, Ewa Prylińska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz, Tomasz
Zieliński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO)

1022/3/2020

część 1

 

1022/4/2020

część
2

 

Język angielski

SERIA IMPULSE

ZAKUP
MATERIAŁÓW PO KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM

rozszerzony

Catherine McBeth, Patricia Reilly, Joanna Sobierska-Paczesny

Macmillan

——————–

Podręcznik
wraz

z ćwiczeniami

Język hiszpański

Descubre 2.

Curso de español

podstawowy

Małgorzata Spychała-
– Wawrzyniak, Xavier Pascual López, Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta
Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

DRACO

996/2/2019

Descubre 2 – zeszyt ćwiczeń, autorzy: Małgorzata Spychała-Wawrzyniak,
Xavier Pascual López,
Agnieszka Dudziak-Szukała, Arleta Kaźmierczak, José Carlos Garcίa González

Język niemiecki

Mega! 2. Język niemiecki dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników

podstawowy

Claudia Brass, Dagmar Glück

Klett

1174/2/2024

Mega! 2.
Zeszyt ćwiczeń

Biologia

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres
podstawowy.

podstawowy

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek,
Dawid Kaczmarek,
Jacek Pawłowski

Nowa
Era

1006/2/2020

 

Chemia

kontynuacja z klasy pierwszej

To jest chemia . Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy.

podstawowy

Romuald Hassa,

Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa
Era

994/1/2019

 

Fizyka

Odkryć Fizykę 2

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa
Era

1001/2/2020

 

Historia

Historia – liceum i
technikum – zakres podstawowy, nowa edycja, klasa 2

podstawowy

Jarosław Czubaty

WSIP

1147/2/2023

 

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceum i
technikum. Zakres podstawowy. Część 2

podstawowy

Marian Buczyński, Adam Cisek, Tomasz Grochowski,
Witold Pelczar, Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński,

WSIP

1155/2/2023

 

Geografia

Oblicza
geografii 2.
Edycja
2024 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

podstawowy

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof
Wiedermann,
Paweł Kroh

Nowa Era

983/2/2020

Oblicza geografii 2. Karty pracy ucznia
dla liceum ogólnokształcącego
i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era, autor: Katarzyna Maciążek

Atlas geograficzny Liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era

Informatyka

Informatyka 2. Linia I.

Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe. Liceum i technikum

podstawowy

Wojciech Hermanowski

OPERON

1052/2/2020

 

Matematyka

MATeMAtyka 2. EDYCJA 2024.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres podstawowy

podstawowy

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha,
Dorota Ponczek,
Jolanta Wesołowska

Nowa
Era

971/2/2020

 

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 2

podstawowy

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

1193/2/2024

Krok
w biznes i zarządzanie 2

Karty pracy ucznia dla szkół ponadpodstawowych autorzy: Aneta Depczyńska,
Katarzyna Garbacik, Joanna Kozub

Wiedza
o społeczeństwie

W centrum uwagi, cz. 2

Podręcznik do wiedzy
o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum

rozszerzony

Sławomir Drelich,

Arkadiusz Janicki

Ewa Martinek

Nowa Era

1148/2/2023

 

Religia

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Paweł Hermanowski

———————

————————

 

Etyka

(podręcznik 4-letni)

Etyka

podstawowy

Paweł Kołodziński,
Jakub Kapiszewski

OPERON

1045/2019

 

Elementy prawa

Elementy
prawa. Wydanie III

podstawowy

Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo
Ekonomik

52/2015

Elementy
prawa – ćwiczenia

Autor Jacek Musiałkiewicz

Wydawnictwo Ekonomik

Wychowanie do życia
w rodzinie

Materiały własne opracowane
przez nauczyciela

 

Piotr Jusiak

———————

————————