Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2022/23

Lato, lato, lato czeka…

23 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. W tym roku uroczystość została uświetniona obecnością przedstawicieli władz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy:

  • Pan Bogdan Olesiński – Burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  • Pan Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  • Pan Kazimierz Sternik – Zastępca Burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  • Pani Joanna Hermanowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  • Pani Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
  • Pan Robert Sagan – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Uroczystość rozpoczęto od ośpiewania Hymnu Państwowego, następnie Pani Dyrektor Beata Żeromska powitała przybyłych gości, radę pedagogiczną, uczniów i ich rodziców. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy zwrócili uwagę na szczególną rolę Naszego Liceum w kształceniu młodzieży z dzielnicy Ursus. Docenili także osiągnięcia naukowe uczniów LVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie wręczając nagrody za wysokie wyniki w nauce, wysokie miejsca w konkursach oraz bardzo dobre lub wzorowe oceny zachowania.