Konkurs wiedzy o Patronie LVI Liceum Ogólnokształcącego

14 marca 2023 roku uczniowie klas pierwszych Naszego Liceum uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie. Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii. Uczestnicy konkursu musieli się zmierzyć z pytaniami z różnych dziedzin, każde pytane miało związek z postacią patrona. O wynikach zadecydowała suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.