Logo Dni otwartych

Dni otwarte w LVI LO

18.04.2024 r. godzina 18:00
06.06.2024 r. godzina 18:00

Rekrutacja 2024/25

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
w roku szkolnym 2024/2025.

Warunkiem przyjęcia do Liceum jest znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, gdyż jego nauka będzie realizowana na poziomie IV.1.

Drugi język obcy uczeń może realizować na poziomie IV.0 – dla początkujących  lub IV.1 – dla kontynuujących naukę. Do wyboru są: j. hiszpański, j. niemiecki,