Zdjęcie budynku szkoły

REKRUTACJA

Harmonogram matur,
informatory i komunikaty Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zrzut z naszej starej strony www
Przepraszamy 🙁

Zmieniamy naszą stronę dla Was!
Chcemy, aby była jeszcze nowocześniejsza i bardziej przyjazna dla wszystkich. Niestety to jeszcze chwilę potrwa...
Jeśli nie możesz czegoś znaleźć, zajrzyj na naszą starą stronę...


REKRUTACJA DO WARSZAWSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy ósmoklasiści!!!
Elektroniczny system rekrutacji dla m.st. Warszawy znajduje się pod adresem: 

https://warszawa.edu.com.pl

  • Listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną ogłoszone w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 10:00 na tablicy przy wejściu do szkoły
  • Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie będą udzielane telefonicznie
  • Informację o zakwalifikowaniu do szkoły ponadpodstawowej można sprawdzić w systemie VULCAN w zakładce kandydata 

  W dniach 19-24 lipca 2024 do godziny 15:00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty poniżej można pobrać, wypełnić i złożyć w szkole jak również wypełnić w szkole na miejscu. 

  • Listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną ogłoszone w dniu 25.07.2024 r. o godzinie 10:00 na tablicy przy wejściu do szkoły
  • Informacje o przyjętych i nieprzyjętych nie będą udzielane telefonicznie
  • Informację o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej można sprawdzić w systemie VULCAN w zakładce kandydata