Stopka autorska

Koncepcja strony internetowej:
Beata Żeromska,
Rafał Lisowski

Projekt, wykonanie i wdrożenie strony internetowej:
Rafał Lisowski

Na stronie internetowej wykorzystano materiały:
Zdjęcia dokumentujące: archiwum szkoły
Grafika: Chat GPT 4.0
Teksty: archiwum szkoły