Matura 2024 w LVI Liceum Ogólnokształcącym

Harmonogram Egzaminu Maturalnego 2024
Informatory i komunikaty Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent, który przystępuje do egzaminu po raz trzeci ma obowiązek wniesienia opłaty (informacja na ostatniej stronie deklaracji).
Niezależnie od tej możliwości deklaracje wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (załącznikami) mogą być nadal składane przez zdających w dotychczasowy sposób, czyli w formie papierowej.