LVI Liceum Ogólnokształcące
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa

Sekretariat:
Pn – Pt:  8:00–16:00
tel.: 22 662-64-12
sekretariat.lo56@eduwarszawa.pl

Sposób załatwiania i przyjmowania spraw:
W zależności od sytuacji poruszanej w sprawie:
pisemnie, telefonicznie, elektronicznie oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /LO-056/SkrytkaESP
e-Doręczenia AE: PL-86677-50955-VFJVG-22

Dyrektor:
Beata Żeromska e-mail: dyrektor.lo56@eduwarszawa.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jest administratorem danych opiekunów prawnych oraz zgłoszonych przez nich dzieci, a także osób upoważnionych przez opiekunów prawnych do działania w ich imieniu. (…)

Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego informuje, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w LVI LO jest Pani Kamila Rudzińska
adres e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

Klauzula informacyjna RODO: