Kierunki kształcenia - rok szkolny 2024/25

1a - Klasa politechniczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  matematyka

→  informatyka / fizyka
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
elementy programowania
→  programy autorskie: matematyka, fizyka, informatyka

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
język polski,

→  język angielski
→  matematyka
→  fizyka

DRUGI JĘZYK DO WYBORU:
→ 
język hiszpański,

→  język niemiecki

Kierunki dalszego kształcenia:
– Kierunki politechniczne: m.in. architektura, automatyka i robotyka, informatyka przemysłowa, elektronika, energetyka, biotechnologia, fotonika, informatyka stosowana, informatyka i systemy informacyjne, inżynieria biomedyczna, geoinformatyka, inżynieria Internetu, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, telekomunikacja, zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i inne.
– Wojskowe akademie techniczne: biocybernetyka, inżynieria kosmiczna i satelitarna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, lotnictwo i kosmonautyka oraz mikroelektronika.
– Kierunki uniwersyteckie: matematyka, fizyka, informatyka, bioinformatyka, biofizyka, fizyka medyczna, neuroinformatyka, nanoinżynieria, projektowanie molekularne, ekonomia, zarządzanie, informatyka i ekonometria, finanse i rachunkowość, międzykierunkowe studia matematyczno ekonomiczne.

1b - Klasa medyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  biologia

→  chemia
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→  elementy rehabilitacji
→  nauka o zdrowym żywieniu

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
język polski,

→  język angielski
→  matematyka
→  chemia

DRUGI JĘZYK DO WYBORU:
→ 
język hiszpański,

→  język niemiecki

Kierunki dalszego kształcenia:
– Kierunki medyczne: analityka medyczna, audiofonologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, położnictwo, elektroradiologia, logopedia ogólna i kliniczna, zdrowie publiczne i oczywiście wydział lekarski i lekarsko-dentystyczny.
– Kierunki uniwersyteckie: biologia, chemia, biotechnologia, wydział lekarski, psychologia, kryminalistyka i nauki sądowe, inżynieria nanostruktur, bioetyka, chemia medyczna, psychologia.
– Akademie rolnicze: architektura krajobrazu, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, dietetyka, gospodarka przestrzenna, logistyka, technologia biomedyczna, weterynaria, inżynieria systemów biotechnicznych, żywienie człowieka).
– Akademia fizyczna- wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa.

Logo - klasa prawno-ekonomiczna

1c - Klasa prawno-ekonomiczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  matematyka

→  geografia
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
elementy prawa

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
język polski,

→  język angielski
→  matematyka
→  geografia

DRUGI JĘZYK DO WYBORU:
→ 
język hiszpański,

→  język niemiecki

Kierunki dalszego kształcenia:
– Kierunki uniwersyteckie: ekonomia, międzykierunkowe studia matematyczno ekonomiczne, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, zarzadzanie, europeistyka, geografia, geologia, archeologia.
– Kierunki politechniczne: geodezja, administracja, zarządzanie, geoinformatyka, transport.
– Akademie rolnicze: gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, ochrona środowiska, turystyka,
informatyka i ekonometria.

1d - Klasa medialno-teatralna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  język polski

→  historia / wos
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
edukacja medialno-teatralna
→  warsztaty teatralne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
język polski,

→  język angielski
→  matematyka
→  historia

DRUGI JĘZYK DO WYBORU:
→ 
język hiszpański,

→  język niemiecki

Logo - klasa medialno-teatralna

Kierunki dalszego kształcenia:
– Wydziały uniwersyteckie: filologia, komunikacja międzykulturowa, etnologia i antropologia kulturowa, logistyka i administrowanie w mediach, pedagogika, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, medioznawstwo, prawo, europeistyka, socjologia, komunikacja
międzykulturowa, etnologia i antropologia kulturowa, logistyka i administrowanie w
mediach, pedagogika, psychologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo,
samorząd terytorialny i polityka regionalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja.