Kierunki kształcenia - rok szkolny 2024/25

1a - Klasa politechniczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  matematyka

→  informatyka / fizyka
→  język angielski

Matematyka, fizyka informatyka prowadzone według programów autorskich.

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
elementy programowania

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
j. polski,

→  j. angielski
→ matematyka
→ fizyka

1b - Klasa medyczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  biologia

→  chemia
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→  elementy rehabilitacji
→  nauka o zdrowym żywieniu

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
j. polski,

→  j. angielski
→ matematyka
→ chemia

Logo - klasa prawno-ekonomiczna

1c - Klasa prawno-ekonomiczna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  matematyka

→  geografia
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
elementy prawa

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
j. polski,

→  j. angielski
→ matematyka
→ geografia

1d - Klasa medialno-teatralna

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:
→  język polski

→  historia / wos
→  język angielski

PRZEDMIOTY DODATKOWE W CYKLU KSZTAŁCENIA:
→ 
edukacja medialno-teatralna
→  warsztaty teatralne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI:
→ 
j. polski,

→  j. angielski
→ matematyka
→ historia

Logo - klasa medialno-teatralna