Spotkania z rodzicami uczniów
LVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie
w roku szkolnym 2023/2024

 

Terminy

Tematyka 

20.09.2023 r. (środa) 

Godz. 17.30 – spotkanie dla klas I z dyrektorem i Radą Pedagogiczną na holu II piętra, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach.
Godz. 18.30 – spotkanie rodziców klas III z wychowawcami w salach.

21.09.2023 r. (czwartek) 

Godz. 17.30 – spotkanie dla klas IV z dyrektorem, nauczycielami, egzaminatorami na holu II piętra, a następnie spotkanie z wychowawcami w salach.
Godz. 18.30 – spotkanie rodziców klas III z wychowawcami w salach.

26.10.2023 r. (czwartek) 

Klasy I-III  – spotkania z wychowawcami godz. 18.00-18.30 
Temat: Bieżąca analiza osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych.
Klasy IV – zebrania z wychowawcą godz. 17.30-18.00 
Wszystkie klasy godz.18.30-19.30 Indywidualne spotkania z nauczycielami.

30.11.2023 r. (czwartek) 

Klasy IV spotkanie z wychowawcą godz. 17.30 -18.00 
Temat: Śródroczna analiza dydaktyczno-wychowawcza. Bieżące informacje o dostosowaniach maturalnych. Godz.18.00-19.00 Indywidualne spotkania z nauczycielami.
Klasy I-III – godz. 18.00-19.00 Indywidualne spotkania z nauczycielami.

14.12.2023 r. (czwartek) 

Klasy I-III spotkania z wychowawcami godz. 17.30 -18.00 
Temat: Śródroczna analiza dydaktyczno-wychowawcza. Godz.18.00-19.00 – indywidualne spotkania z nauczycielami.
Klasy IV godz. 18.00-19.00 – indywidualne spotkania z nauczycielami.

01.02.2024 r. (czwartek) 

Klasy IV spotkania z wychowawcami godz. 17.30 -18.00 Analiza wyników próbnych egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych. Bieżące sprawy dydaktyczno-wychowawcze. Potwierdzenie poprawności ostatecznych deklaracji maturalnych oraz dostosowań. Godz. 18.00-19.00 – indywidualne spotkania z nauczycielami.
Klasy I-III godz. 18.00-19.00 – indywidualne spotkania z nauczycielami.

21.03.2024 r. (czwartek) 

Klasy IV spotkania z wychowawcami godz. 17.30 -18.00 Przewidywane oceny roczne i końcowe.
Klasy I-III spotkania z wychowawcami godz. 18.00-18.30 Bieżąca analiza osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych.
Wszystkie klasy godz. 18.30-19.30 indywidualne spotkania z nauczycielami.

11.04.2024 r. (czwartek) 

Wszystkie klasy godz. 18.00-19.00 – indywidualne spotkania z nauczycielami.

23.05.2024 r. (czwartek) 

Klasy I – III spotkania z wychowawcami godz. 17.30-18.00 – Przewidywane oceny roczne. 
Godz.18.00-19.00 indywidualne spotkania z nauczycielami.