Obrazek przedstawiający uczniów z kalendarzem.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie 

Podział roku szkolnego na semestry, wystawienie ocen śródrocznych i ocen rocznych: 

Klasy I – III:
– I semestr nauki: 04.09.2023 – 12.01.2024 
– Przewidywane oceny śródroczne: 11.12.2023
– Oceny śródroczne: 08.01.2024
– II semestr nauki: 29.01.2024 – 21.06.2024 
– Przewidywane oceny roczne: 20.05.2024
– Oceny roczne: 07.06.2024 

Klasy IV:
– I semestr nauki: 04.09.2023 – 15.12.2023 
– Przewidywane oceny śródroczne:27.11.2023 
– Oceny śródroczne: 11.12.2023 
– II semestr nauki: 18.12.2023 – 26.04.2024 
– Przewidywane oceny roczne: 18.03.2024 
– Oceny roczne: 15.04.2024 

Ferie, przerwy świąteczne, inne dni wolne od zajęć:
– Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2023
– Ferie zimowe 15 – 28.01.2024
– Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024 

Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
– 02.11 – 03.11.2023,
– 02.05.2024,
– 06.05.2024- przygotowanie sal do egzaminów maturalnych,
– 07.05 – 13.05.2024 – prace w komisjach maturalnych,
– 31.05.2024