Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Baner epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej LVI LO dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie epuap.gov.pl/wps/portal;
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 • oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

 1. Zalogować się na platformie ePUAP
 2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Warszawa lub kod pocztowy: 02-495 i z wyświetlonej listy wybrać LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw – pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
 4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
 5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
 6. Jako adresata wybrać: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
 7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do szkoły
 8. UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP LVILO w Warszawie wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /LO-056/SkrytkaESP

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U . z 2014 r., poz.1114 oraz z 2016 r., poz 352 i 1579)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(Dz. U. 2016 r. poz.1626)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1633)